İşletme Lisans

Brussels Capital Üniversty
[safir_mainheading title=”İşletme” icon=”arti”] İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri sağlamaya yönelik bir daldır. Üretimin artmasında maddi kaynakları, insan gücünü en etkin ve en verimli şekilde kullanmak için çalışmaları planlamak ve denetlemek işletmede temel prensiptir. 2000’li yılların getirdiği müşteri odaklı, işletmelerin dinamiklerine […]
× Bizimle İletişime Geçin!