Antalya Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Üniversite Onaylı Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Eğitimi ve Sertifikası

Antalya Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı İnsan kaynakları yöneticilerine dönük işyerlerinde çeşitli konularda eğitim programları uygulamayı hedefleyen kişilere, İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimle katılımcılar, kurumlarında düzenlenecek hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini, planlama, yürütme ve değerlendirme bilgi ve becerilerine sahip olacaklardır.İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve […]

× Bizimle İletişime Geçin!