Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı

Antalya Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Doktora Programı Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

BU TABLO %30 İNDİRİM BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.

Kayıt Tarihleri: Kayıt Tarihleri: 1 ARALIK 2017 – 31 TEMMUZ 2018
Kontenjan : Maksimum 30 kişi ile sınırlıdır.
Eğitimin Ücreti :
Nakit 12.500TL
Kredi Kartına 9 Taksit  : 14.500 TL
Avantajlı Eğitim Kredisi 12  Ay kullandırılır.
Kayıt ücreti  400 TL (Nakit-Kredi kartına taksit yada senet ile kayıtların üçünde de KAYIT ÜCRETİ alınır.)

  Brussels Capital University (Brüksel Başkent Üniversitesi), kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin  online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere  Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir. Brussels Capital University ,Belçika’nın sistematik ve başarılı eğitim sistemini online eğitim modeli ile dünya ülkelerine tanıtmak, üniversite eğitimini yerelden başlayıp globale yayarak öğrencilerini Avrupa Birliği standartlarında eğitmeyi amaçlayan kurumsal bir eğitim kurumudur.. Brussels Capital University, temsilcilik verilen ülkedeki eğitimlerin Belçika eğitim sistemine paralel online eğitim sistemi ile kendi ülkesindeki akademisyenler tarafından verilmesini amaçlamakta, ayrıca temsilcilik verilen ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri  Brussels Capital University çatısı altında buluşarak üniversite eğitimine yeni bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir. Bundan da öte Brüssels Capital University çok önemli sosyal sorumluluk projelerininde sahibidir ve bu projelerin gerçekleşmesi için birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır..Bilindiği üzere bedensel engelliler ayrıca sosyal kısıtlamalardan dolayı yüksek öğrenimini tamamlayamayan önemli bir kesim ülkemizin ve dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sosyal sorunudur..Bu dezavantajlı grupların yükseköğrenimini tamamlaması bu şekilde kişisel gelişim, meslek edinme ve sosyalleşme gibi kazanımlar elde etmelerİ Brussels Capital University nin temel kuruluş amaçları arasındadır.

Brussels Capital University
Brussels Capital University, kollektif bir akademisyen çalışmanın ürünü olup uzaktan yani online eğitim veren bir yükseköğretim kurumudur. Brussels Capital University nin online eğitime dayalı modeli Belçika başta olmak üzere Avrupanın genelindeki farklı üniversitelerin alanında yetkin akademisyenleri tarafından desteklenmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Kayıt dönemi ve kayıt için gerekli şartlarevraklar nelerdir? Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir: – Diploma ve transkript, – Nüfus cüzdanı fotokopisi, – İkametgâh belgesi, – 4 adet fotoğraf. 2. Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler. 3. Sınavlar ne şekilde yapılıyor? Brussels Capital University’de sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır. Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır. 4. Mezun olduğum takdirde YÖK denkliğim olacak mı? Üniversite, birçok ülkede akredite edilmiş olup, T.C. kanun ve hükümlerine göre, uzaktan eğitim – Açıköğretim sisteminde ders veren bir kurum olduğu için ÜLKEMİZDE YÖK DENKLİĞİ YOKTUR. Aynı zamanda öğrenciye bu husus ile ilgili bir garanti verilmemektedir. Programa kayıt yaptıran öğrencinin mezun olduktan sonra , bireysel başvuru ile YÖK Denkliği alması için istenen evraklaarla başvuru yapabilir Ancak bu işlem bireyin kendi inisiyatifinde olduğu için kurumumuz bu konuda herhangi bir güvence vermemektedir. 5. Brussels Capital University den mezun olmam halinde yutdışında yada Türkiye de vakıf üniversitelerinde yüksek lisans yapabilirmiyim. Evet mezun olduğunuz takdirde geçerli kriterleri taşıdığınızı belgelendirdiğiniz yurtdışı üniversitelere yada Türkiyedeki vakıf üniversitelere yüksek lisans için başvurabilirsiniz 6. Yabancı dilde eğitim veriyor musunuz? Brussels Capital UniversityTürkiye’de, Türkçe eğitim vermektedir. Brussels capital üniversity faliyetle olduğu A.B.D ,İngiltere ve Belçikada ise o ülkelerin geçerli resmi dillerinde eğitim verir. Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

7. Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde  Doktora yaparsam unvanım ne olur?

Endüstri ve Örgüt psikolojisinde doktora yapınca unvanınız Dr.

Endüstri ve Örgüt Danışmanı olur. (asistan profesör Endüstri ve ÖrgütDanışmanı)

8. Devam zorunluluğu var mı? Brussels Capital University’de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir. 9. Eğitim materyalleri nelerdir? Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler, BrusselsCapitalUniversity tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir. 10. Sınıf ya da ders tekrarı var mı? Öğrenci hazırladığı projeden yeterli oranda not almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır. 11. İki yıllık mezunlar için sınavsız geçiş imkânı sunuyor musunuz? Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir. 12. Sizden alacağım lisans diplomamı yurt dışındaki üniversitelerden tanıyan var mı? Üniversitemizden alınan diploma uluslar arası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir. 13. Akademik Kariyer Süreçleri Doktora, en yüksek seviyeli akademik derecedir. Bir bilim dalında, doktora derecesine sahip olmak, doktorayı veren akademisyenler seviyesine yükselmek, onlarla eşit duruma gelmek demektir. Bir başka deyişle doktora bilimsel yeterlilik derecesidir. Doktorasını yapmış herkes o alanda eşit yeterliliktedir. Doçentlik ve profesörlük sadece akademik unvanlar olup, doktora ile desteklenmediği takdirde, o bilim dalında bilimsel yeterliliğe karşılık gelmezler. Bu yüzden bilimsel yeterlilikte esas olan doktoradır. Doktora, uluslararası itibar taşıyan bir bilimsel unvan olmasına rağmen, doçentlik ve profesörlük başka üniversiteler ve/veya ülkelerce tanınmayabilir. ” Doktora vermek ” diye terimlenir. Doktora’nın amacı öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorum yapabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneği kazandırmasıdır. Bu programı tamamlayarak “doktor unvanı” alırsınız. 14. Üniversitenizde, ikinci üniversite olarak kayıt yaptırma imkânım var mı? Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir. 15. İstediğim zaman kaydımı sildirme imkânım var mı? Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar,Brussels Capital University Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır. 16. BCU neden ekonomik? Uzaktan eğitim metodunda, maliyetler minimuma inmektedir. Bu da direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır. Ayrıca BCU, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir. BCU olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenip imkânlarını sunabilmektir. Ayrıca öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi. • Taksitlerini üst üste 3 ay ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır, 4 ay sistem tarafından otomatik olarak silinir. Fakat geçerli mazeret bildiren öğrencilerin durumu özel bir dilekçe ile ayrı değerlendirilir. • Kayıt yaptıran bu ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak talep edemez. • Eğitim ücretleri Belçika Merkez Ofisi tarafından euro üzerinden belirlenir.Fakat Türkiye ofisi tarafından kur sabitlenebilir ve bu ücret üzerinden kampanya veya burs indirimleri sağlanabilir.Kayıp yapildığı andaki kur baz alınır ve kur artışından öğrenciler etkilenmez. ÖDEMELER KİŞİNİN ÖDEME ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİR Mİ.. Evet ..kayıt şartlarını kabul edip ödeme kanusunda peşin veya taksitli ödemeler dışında kendi şahsi ekonomik durumuna göre ödeme yapacak kişilere şahsi ödeme tablosu çıkarılır.Bu muhasebe değartmanı ile öğrencimizin karşılıklı varacağı uzlaşının bir ödeme protokolüne bağlanmasıyla mümkün olmaktadır.Bu durumda kişi ilk aylar çok az bir bedelle ödemeye başlayıp ardından peşin yada toplu balon ödemeler yapabilir.Tek şart bunun önceden belirlenen bir takvime göre yapılmasıdır. ÖDEME SEÇENEKLERİ VE ŞARTLARI NASILDIR.. Ödemeler, TL üzerinden tahsil edilir ve eğitim tarihinde yapılan anlaşma ile sabitlenir. Ödemelere dair muhtemel aksaklıklar konusunda tarafımızı önceden bilgilendirmeniz elbette önemlidir. Ödemelere KDV dahil olup, her ödemeniz için tarafınıza fatura verilir. BURS İMKANLARI VE ORANLARI Üniversitemiz başarılı olan öğrencilerin yanısıra engelli ve sosyal kısıtlılıktan dolayı yüksek öğrenim imkanı olmayan kişilere anlaşmalı olduğu ve protokol yaptığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla kayıt öncesi yada öğrenim sürecinin belli dönemlerinde burs imkanı sağlamaktadır..Burs imkanı şartları ve oranlarıyla ilgili bilgi ve formu eğitim danışmanlarımızdan talep edebilirsiniz.Burs imkanı yüzde 15 ila yüzde 80 oranında değişmekte bu oranı engel durumu ve oranı ile başarı ortalaması belirlemektedir.. ERKEN MEZUN OLUNABİLİRMİ.. Evet erken mezun olunabilir. Bu durum kredili sistemi uyguladığımız için mümkündür.Uluslararası standartları aşmamak koşuluyla öğrencilerimiz erken mezun olabilir..Online kredili sistem örgün eğitimin hantallığını sınıfa ve öğretmene bağlılığı ortadan kaldırdığı için öğrenci merkezli ilerleme imkanı verir .Buda sizin hızınıza ve performansınıza bağlı olarak normal zamandan çok daha kısa sürede mezun olmanızı sağlar. BRUSSSELS CAPİTAL UNİVERSİTY Ders işleme ve proje ödev hazırlama yöntemleri Brussels capital university global bir online eğitim kurumu olarak dersleri temel olarak teknolojik imkanları kullanarak online verir.bunun yanısıra bölüm yada programa bağlı olarak nisbi oranda kendi merkez binasında örgün olarak verebilmektedir.genel olarak otomasyon sistemi bunun yanısıra danışman hocanın mail gönderimi ve video paylaşım sistemleride ders işlemede birer alternatif olarak kullanılırlar.kimi zaman ders içerikleri pdf veya word formatıylada öğrenciye gönderilerek derslerin hızlı ve etkin aktarılması sağlanır.bazı bölümlerin dersleri bütün yada parça olarak işlenecek kitapların listesinin verilmesi suretiyle işlenebilir.buna psikoloji bölümü dersleri örnek gösterilebilir.kimi zamanda bölüm sorumlusu ders notlarını çoğaltılması suretiyle öğrenciye aktarabilir.buradanda anlaşılacağı gibi brussels capital university çok çeşitli uzaktan eğitim modüllerini bünyesinde barındırmaktadır. Sınav sistemi varmıdır alternatifi nedir Üniversitemiz bünyesinde halihazırda sınav sistemi yoktur.refleksoloji bölümü hariç.sınav sisteminin hantallığı vede öğrenciye ciddi bir katkı sağlamadığı düşüncesi ve tecrübesi bizleri proje ödevi hazırlama yöntemini kullanmaya itmiştir.bu yöntemde öğrencinin araştırmaya ve daha fazla öğrenmeye ittiği tecrübemizle sabittir.proje ödevi verilen her ders için danışman hocanın belirlediği bir konuyu ödev olarak hazırlamaya dayalıdır.ödevin sınırlarını ve çerçevesini danışman hoca belirler.bu ödevden alınacak not ise sizin geçme notunuzu belirler.notlar sayısal olarak değil sayısal karşılığı olan sembol olarak verilir . Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz [safir_mainheading title=”Eğitim Başvuru Formu” icon=”kullanici”]

Eğitim Kayıt Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurun.

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumunuz

Lütfen bölümünüzü giriniz

Lütfen bölümünüzü giriniz

İstediğiniz eğitim?

Bize iletmek istediğiniz?

Eğitim için gerekli olan;

Kimlik Fotokopisi ve Diploma Fotokopisini
+90 535 880 42 98 numaralı telefona
Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

1- Kariyer Akademi yönetimi gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir; değişiklikler katılımcıya önceden bildirilecektir.
2-Katılımcıların kayıt olup ödeme yaptıktan sonra programa devam etmemeleri halinde ücret iadesi yapılmaz ve ücretin tamamı tahsis edilir.
3- Tüm programlarda %80 katılım zorunluluğu olup, bu şartı yerine getirmeyen katılımcılara sertifika verilmemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Bizimle İletişime Geçin!