Antalya Kurumsal Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi

Kurumsal Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Eğitimin Amacı: Aile danışmanlığı aileyi oluşturan kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri, yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır. Aile danışmanlığı, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile […]

Antalya Kurumsal Toplam Kalite Yönetimi

Kurumsal Toplam Kalite Yönetimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Eğitimin Amacı: Toplam kalite yönetimi, organizasyonlarda “kalite” nin artırılmasını amaçlayan bir yönetim felsefesidir. 1980‘lerde başlayan ve yönetim alanında bir devrim sayılan Toplam Kalite Yönetimi, klasik yöntemleri kenara bırakan bir tekniktir. İnsanı merkeze almakta ve bütün süreçleri onun etrafına yerleştirmektedir. Bu yöntem İnsana değer vermekte ve insani marifetlerin ortaya çıkmasına izin vermektedir. […]

Antalya KurumsaL Motivasyon Teknikleri

Kurumsal Motivasyon Teknikleri Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA KURUMSAL MOTİVASYON TEKNİKLERİ Eğitimin Amacı: Bireyleri belirli bir davranışı gösterme konusunda harekete geçiren güç olarak tanımlanabilecek motivasyon, günümüz iş dünyasında başarı için kritik bir değer taşımaktadır. Motivasyon, mutlu ve başarılı olmak için hayati önem taşır. Kendi motivasyonumuzu sağlamayı başarabilirsek kazancımız sonuca yönelik ve pratik süreçlerdir. Uygulandığı zaman kurum ya da kuruluşu hep bir adım […]

Antalya Kurumsal Zaman Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Zaman Yönetimi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Zaman Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı: Zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemek, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak, zamanı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi göstermek. Bu bağlamda, doğru zaman yönetimi sayesinde iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı hale gelmenizi sağlamak amacındayız. Bu Eğitimin Size […]

Antalya Kurumsal Problem Çözme Becerileri

Kurumsal Problem Çözme Becerileri Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Problem Çözme Becerileri Eğitimin Amacı: İnsanlar, zamanlarının çok önemli bir bölümünü sosyal ilişki ve etkileşim ağı içerisinde geçirmektedir. Bu sosyal ilişki ile etkileşim döngüsü içinde yaşamın kaçınılmaz, doğal bir parçası olan çatışma; değişimin ve gelişmenin göstergesi olarak kendini gösterir. Kişilerarası ve gruplar arası çatışma evrensel bir kavramdır. Sosyal bir varlık olan insanın içinde […]

Antalya Kurumsal Öğrenci ve Eğitim Danışmanlığı

Kurumsal Öğrenci ve Eğitim Danışmanlığı Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA ÖĞRENCİ ve EĞİTİM DANIŞMANLIĞI Eğitimin Amacı: Günümüz şartlarında çocuklarımız, iyi bir gelecek için sürekli sınavlara girme, başarılı olma telaşı içerisindedirler. Hayatlarını etkileyebilecek olan bu sınavların, ergenlik dönemi ile çakışıyor olması ise gençler için işleri biraz daha da zorlaştırabilir. Ergenlik dönemi içerisinde genç, fiziksel olduğu kadar duygusal, bilişsel ve sosyal bir gelişim içine de girer […]

Antalya Kurumsal İnsan Kaynakları Eğitimi

Kurumsal İnsan Kaynakları Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal İnsan Kaynakları Eğitimi Eğitimin Amacı: Son yıllarda, insan kaynağı organizasyonların en değerli varlığı olarak kabul edilmektedir. Nitelikli insan kaynağının organizasyona kazandırılması ve organizasyonda tutulması için cazip bir organizasyonel kültür ve iklimin oluşturulması yönünde çalışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç, yüksek performanslı çalışanlar yoluyla organizasyonel performansı artırmak ve yüksek performanslı organizasyonlar oluşturarak devamlılığı sağlamaktır. […]

Antalya Kurumsal Profesyonel Satış ve Pazarlama

Kurumsal Profesyonel Satış ve Pazarlama Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Profesyonel Satış ve Pazarlama Eğitimin Amacı: Kurumsal dünyada pazarlama ve satışta fark yaratma ve müşteriye değer katmanın yollarını. Pazarlama stratejisi, bir işletmenin pazarda ne yapabileceğini belirler. Pazarlama mal ve hizmet üretilmeden önce başlayan, mal ve hizmetlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması, tutundurulması ve satış sonrasındaki aşamaları da kapsayan, geniş kapsamlı bir süreçtir. Daralan pazarlar ve artan […]

Antalya Kurumsal Çocuk Objektif Testler Eğitimi

Kurumsal Çocuk Objektif Testler Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ KURUMSAL Bireyi  tanımak, yetenekleri ve performansı hakkında bilgi vermek ve onun gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek o alanlarda çalışmaları planlamak için psikolojik testler kullanılır. Psikolojik testler objektif ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Objektif testler ; standart bir puanlama ve yorumlamanın olduğu testlerdir. Objektif testleri uygulayabilmek için […]

Antalya Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz 1-Çocuk Danışmanlığı: Aileler sosyal çevreyle iletişim kuramama, gece altını ıslatma, öz güven eksikliği, konuşma bozuklukları, çocukluk depresyonları, hiperaktivite, dikkat eksikliği, kekemelik gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir ve bu durumlarda ne yapacağını bilemeyebilir. Aynı zamanda aileler çocukların kişisel gelişimi, karakterinin oluşumu, hayata bakış açısının belirlenmesi, eğitim hayatının kalitesi, gelecekteki seçimleri noktasında endişelenir […]

Antalya Kurumsal Aile Danışmanlığı Eğitimi

Kurumsal Aile Danışmanlığı Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Aile Danışmanlığı Eğitimi Eğitimin Amacı: Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal […]

Antalya Kurumsal Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

Kurumsal Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimin Amacı: İnsanların kendi sorunlarını çözebilecek, sağlıklı, yetkin ve her işin üstesinden gelebilecek donanımda olduğunu kabul eden, anlam oluşturmada ve çözüm üretmede dilin gücüne değer veren, Psikolojik danışmanların ve danışanların değişim ve çözüm ortağı olduğuna inanan post-modern bakış açısına sahip, güçlülük temelli bir yaklaşımdır. Bu model problemin kendisinden […]

Antalya Kurumsal Liderlik Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Liderlik Yönetimi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA LİDERLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ Eğitimin Amacı: Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmenin önemi artmaktadır. Bu doğrultuda yöneticiler şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır. Bu Eğitimin Size ve Kurumunuza Kazandıracakları […]

Antalya Kurumsal Yaşam ve Kariyer Danışmanlığı

Kurumsal Yaşam ve Kariyer Danışmanlığı Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA YAŞAM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Eğitimin Amacı: Mesleklerimiz, görevlerimiz, kariyer yolumuz bizim için bir yaşam tarzı oluşturuyor. Hayattaki tercihlerimize, beğenilerimize, ilgi alanlarımıza, becerilerimize uygun bir alanda çalışıyorsak kendimizi mutlu ve başarılı hissediyoruz. Tam tersinden baktığımızda; kendimizi ifade edemediğimiz bir alanda çalışmak durumunda kalmışsak, hayatımızın tümünde mutlu ve başarılı hissedemiyoruz. Hayatımızda ne yaparsak yapalım hep başarılı […]

Antalya Kurumsal Çağrı Merkezi Eğitimi

Kurumsal Çağrı Merkezi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Çağrı Merkezi Eğitimi Eğitimin Amacı: İletişim; insanların aralarında bilgi, duygu ve düşünce aktarmaları yapma süreçleridir. Konuşma, insanın kendini ifade edebilme becerisidir. Konuşma ile insanlar arası anlaşma sağlanır, haberleşme ağının ve bireylerin ilişkilerinin sağlam bir şekilde sürdürülmesini sağlar…Doğru, akıcı ve net konuşma ile fikirlerini, ihtiyaçlarını, yaptıklarını anlatabilen insan, toplum içinde başarılı olur, anlamlı ilişkiler […]

Antalya Kurumsal Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı: Yaşamımızda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmak; günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da kontrol edilemeyen stres ve öfke bireyler ve örgütler için kaçınılmaz olup, maliyetleri ve getirdiği pek çok olumsuz sonuçları itibarıyla oldukça önemli […]

Antalya Kurumsal Sunum Becerileri ve Toplantı Yönetimi

Kurumsal Sunum Becerileri ve Toplantı Yönetimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Sunum Becerileri ve Toplantı Yönetimi Eğitimin Amacı: Sahne korkusunun ortadan kaldırılması ve doğru tekniklerle etkileyici sunumlar yapabilmek. Beden dilini daha iyi kullanmak ve ses kalitesini artırmanın tekniklerini aktarmak, Etkili soru cevap teknikleri konusunda bilgi vermek, ayrıca katılımcıların, çevrelerindekileri ikna eden, saygı ve güven uyandıran sunuşlar yapma yeteneklerini geliştirmek. Bu Eğitim Size Neler Katacak […]

Antalya Kurumsal Takım Ruhu ve Ekip Çalışması

Kurumsal Takım Ruhu ve Ekip Çalışması Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA TAKIM RUHU VE EKİP ÇALIŞMASI Eğitimin Amacı:  Farklı ve aynı statüye sahip olan bireylerin aralarında sinerji oluşturarak ekip içerisinde nerede olduğunu görmesini sağlamak, sağlıklı ve doğru iletişim kurarak takım ruhunu oluşturmasına var olan sorunların takım halinde daha rahat çözülebilmesine katkıda bulunmak, ekip çalışmasıyla bir soruna farklı yollardan yaklaşabilmeyi ve çözüm yolları üretebilmeyi; buna bağlı […]

Antalya Kurumsal Kriz Yönetimi Eğitimi

Kurumsal Kriz Yönetimi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Kriz Yönetimi Eğitimi Eğitimin Amacı: Kriz, birdenbire ortaya çıkan, önceden öngörülemeyen, beklenmedik ve olağandışı bir durum ve sorundur. Bu nedenle kriz, örgütsel yaşamda, özel olarak yönetilmesi gereken önemli bir olgudur. Krizlerin meydana gelmeden önce önlenmesini sağlamak, meydana gelmişse olumsuz etkilerini azaltmak ya da krizlerden olumlu sonuçlar elde etmek için işletmelerde etkin bir kriz […]

Antalya Kurumsal Etkili Aile İletişimi ve Mutlu Çalışan

Kurumsal Etkili Aile İletişimi ve Mutlu Çalışan Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Etkili Aile İletişimi ve Mutlu Çalışan Eğitimin Amacı: İş ve aile, insanların yaşantısındaki iki önemli alandır. İş-aile çatışması ve aile-iş çatışması, sırasıyla, İşten aileye ve aileden işe aktarılan çatışmalardır. Araştırmalar, iş-aile ve aile-iş çatışmalarının, stres seviyesinde artışa sebep olduğunu göstermiştir ve stresin çalışanların performans seviyesinde düşüşe sebep olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Aile toplumun […]

Antalya Kurumsal Cinsel Terapi Eğitimi

Kurumsal Cinsel Terapi Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

Antalya Kurumsal Cinsel Terapi Eğitimi  Eğitimin Amacı: Cinsel terapi; bireylerin cinsellik alanında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, cinsel ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu […]

Antalya Kurumsal İletişim ve Beden Dili Eğitimi

Kurumsal İletişim ve Beden Dili Eğitimi Unutmayın size bir telefon kadar yakınız. +90 535 880 42 98

ANTALYA İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ EĞİTİMİ  Eğitimin Amacı:  Bugün herkes iş hayatında başarılı olmak ve her geçen gün bulunduğu konumu bir üst seviyeye taşımak için çaba gösteriyor. Fakat, iyi bir kariyer için var gücüyle çalışan birçok kişi hedefine ulaşmak için koştuğu bu yolda; çalışma arkadaşlarıyla, yöneticileriyle, işverenleriyle ya da yönetici ve işverenler çalışanlarıyla olan iletişimin […]

× Bizimle İletişime Geçin!